Index of /fonts/oxygenmono/v5/

Index of /fonts/oxygenmono/v5/


../
BzV4DVOwAgGelLT9EC5xyo4P5ICox8Kq3LLUNMylGO4.woff2 10-Oct-2017 20:55   16K
BzV4DVOwAgGelLT9EC5xyobN6UDyHWBl620a-IRfuBk.woff  10-Oct-2017 20:55   21K
BzV4DVOwAgGelLT9EC5xyogp9Q8gbYrhqGlRav_IXfk.woff2 10-Oct-2017 20:52  9124
BzV4DVOwAgGelLT9EC5xyp0EAVxt0G0biEntp43Qt6E.ttf  10-Oct-2017 20:55   39K
h0GsssGg9FxgDgCjLeAd7hjWx-6tPUUvkdU.woff2     10-Oct-2017 20:54  5788
h0GsssGg9FxgDgCjLeAd7hjYx-4.woff2         10-Oct-2017 20:55   16K
h0GsssGg9FxgDgCjLeAd7hjYx-6tPUUv.woff2       10-Oct-2017 20:52  9124
h0GsssGg9FxgDgCjLeAd7hjYx-g.woff          10-Oct-2017 20:55   21K
h0GsssGg9FxgDgCjLeAd7hjYx-itPUUv.woff       10-Oct-2017 20:52   12K
h0GsssGg9FxgDgCjLeAd7hjYx-s.ttf          10-Oct-2017 20:55   39K
h0GsssGg9FxgDgCjLeAd7hjYx-utPUUv.ttf        10-Oct-2017 20:52   16K